logo

Онлайн

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

orn1u

Д-Р КР. МИЛЕВ - ХОЛИСТИЧЕН ТЕРАПЕВТ

/специалист по алтернативна и конвенционална медицина/

orn1d

Няма нужда от доказателства, че с движение по пътя от частното към частното медицината скоро няма да постигне целите си. Докато природата на всички без изключение патологични процеси не бъде обединена по определен общ признак, докато към метода на обединението на болестите по различие не добавим и метод на обединение по сходство, ние няма да имаме единна медицинска теория.
Алексей Сперански

Yellow Emperorkорените на традиционните китайски лечебни системи водят началото си дълбоко в древността. Докато Европа тънела в първобитно варварство, Китайската империя вече е имала напълно развита култура.

Китайската традиционна медицина представлява цялостно и най-важното живо и до днес наследство от миналото. За разлика от останалите лечебни системи, китайската разполага с огромно количество специализирана литература и се е съхранила под формата на традиция, предаваща се от учител на ученик.

Според оценките на специалистите, китайската традиционна медицина разполага с повече от 20 хиляди ръкописни труда, натрупани в продължение на няколко хилядолетия. Един от най-известните „Хуанди Ней-цзин“ (Трактат за вътрешното на Жълтия Император) е написан повече от 2000 години пр. Хр. и се състои от 18 огромни тома. Дълги векове той служи като основно ръководство по всички практически и теоретични медицински въпроси.

Pulse diagnosisВ древен Китай са правени открития, изпреварили с векове и хилядолетия тези на европейските лекари. Тогавашните китайци, задълбочено наблюдавайки и изучавайки целебните сили на природата, придобивали знания за лечебното действие на много минерали, органи на животни и насекоми, а относно билките била натрупана огромна даже за съвременните мащаби информация.

Китайските лечители от древността, познавайки взаимозависимостта между всички природни явления, считали че човекът е своего рода микрокосмос, подложен на влиянието на силите, господстващи в природата.

С цел изграждането на единна теоретична система, китайските медици създали учението за борбата и единството на женското и мъжкото начало във Вселената и за всепроникващата жизнена енергия „Чи“ - източник на всяко едно природно колебание, или промяна в организма на живите същества. Развивайки идеята за тази изначална енергия, те описали петте първоелемента, стоящи в основата на предметите и явленията.

Bencao yuanshiОтличителна черта на китайската традиционна медицина е, че тя разглежда всички физиологични и патологични процеси в организма на човека в тясна и последователна връзка с промените в обкръжаващата го среда. На тялото те гледали не като на затворена и отделена от околния свят структура, а като на свръхсложна система, всеки отделен елемент от която е функционално свързан с останалите в специфична взаимозависимост по строго определени закони.

Болестта в Древен Китай възприемали като естествен процес, развиващ се в резултат на отклонение от природно заложените взаимоотношения както в самия организъм, така и между него и жизнената му среда. Те считали, че при всяко заболяване в патологичния процес неизбежно се въвлича цялото тяло, тъй като при промени във функциите на един орган закономерно настъпват нарушения и в останалите органи и системи.

Като цяло теоретичните основи на традиционната китайска медицина са доста своеобразни и коренно се отличават от приетите от съвременната научна медицина, което се отнася и за използваните от тази система лечебни методи и прийоми.

Китайските народните лечители, преди да започнат да практикуват самостоятелно, преминавали дълъг период на обучение – 15 и повече години. Техни учители били по-старите им колеги и древните китайски ръкописи. По този начин се изучава това древно лечебно изкуство и в днешно време, а исторически натрупаният опит продължава да се предава от поколение на поколение, с обучение непосредствено до леглото на болния.

Китайската традиционна медицина като една от най-древните лечебни системи от миналото оказала значително влияние върху формирането на възгледите на други цивилизации от Древния свят, намиращи в се в тесен контакт с тогавашната Китайската Империя.

orn2

iphm

Търсене

Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Вижте подробности.